เปลี่ยน Mindset เพื่อชีวิต 168 องศา

เปลี่ยน Mindset เพื่อชีวิต 168 องศา: mindset168 ข้อกำหนดทางภาษาไทย”

1. เริ่มต้นด้วยการยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากในใจของเราเองก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายนอก

2. ให้คิดบวกและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถทำได้ทุกอย่างที่คุณตัดสินใจที่จะทำ

3. รับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยความสงบและสันหลักในทางจิตใจ

4. ให้ความสำคัญกับคุณค่าของตนเองและรักใคร่ตนเองอย่างใจกว้าง

5. มองโลกในแง่ดีและค้นพบสิ่งดีๆ ที่โลกนี้มีให้

6. สร้างบุคลิกภาพที่ดีขึ้นโดยการตระหนักถึงความเป็นอยู่ของคุณ

7. พัฒนาทักษะและความรู้ของคุณอย่างต่อเนื่อง เพราะความรู้คืออำนาจ

8. รู้จักสร้างสรรค์โอกาสจากวิกฤติที่เกิดขึ้นและใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

9. รับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยความสงบและสันหลักในทางจิตใจ

10. ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งปกติและส่วนหนึ่งของการเติบโตของชีวิต

11. ตั้งจุดหมายในชีวิตที่ชัดเจนและมุ่งมั่นที่จะตามหาความสุขและความสำเร็จ

12. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

13. รับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยความสงบและสันหลักในทางจิตใจ

14. สร้างความดันใจและความมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อเป้าหมายของคุณ

15. พัฒนาความเข้าใจและความเห็นใจต่อความต้องการและความต้องการของผู้อื่น

16. ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างความร่วมมือเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์

17. รับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยความสงบและสันหลักในทางจิตใจ

18. เชื่อมั่นในวิธีการวางแผนและสามารถใช้สมองคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารเวลาและทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม

19. อย่ายิ้มและยิ้มให้มากขึ้น ภายในหวังอย่างยิ่งให้ทำให้ผู้อื่นยิ้มได้

20. สร้างความสุขและความสมดุลในชีวิตของคุณโดยการเริ่มต้นที่การมีใจเพจโอเพ่น

21….

(ต่อไป)