เปลี่ยน Mindset ให้เป็นเหมือน 168 เพื่อสร้างความสำเร็จ

การเปลี่ยน Mindset เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของเราในชีวิตแต่ละวัน ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงอยากจะนำเสนอ mindset ที่สำคัญที่เราควรมองความสำเร็จในสายตาเชื่อมโยงกับตัวเลข 168

1. 1% ของความพยายามที่เราให้เข้าไปในการทำงานและการพัฒนาตนเองจะทำให้เราเห็นผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว

2. 6 คือจำนวนที่ระบุถึงความหวังและความมุ่งมั่นที่โดยทั่วไปที่ต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือนหรือนานขึ้นตามสถานการณ์

3. 8 ยังแทนถึงการเข้าใจศักยภาพทางสติปัญญาและแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในโลกนี้

4. 16 คือจำนวนของการลุ้นที่เราควรที่จะกล้าทำในชีวิตของเรา เพราะการเริ่มต้นอะไรประทับใจสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

5. 88 แทนถึงความมุ่งมั่นในการมีความสุขและเป็นคนที่มีสมาธิในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเจอความสำเร็จหรือความล้มเหลว

6. 168 นั้นแสดงถึงความสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพที่ดี

โดยการมอง Mindset ในแง่ที่แตกต่าง และรับรู้ความสำคัญของสมดุลในชีวิต นอกจากนี้ การเชื่อมโยงกับตัวเลข 168 จะช่วยให้เรามองโลกในมุมมองใหม่และมุ่งหวังสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในชีวิตทุกวันของเรา