การเปลี่ยน Mindset 168 ให้เป็นความสำเร็จในเกมชีวิต

การเปลี่ยน Mindset 168 เพื่อให้เป็นความสำเร็จในเกมชีวิต

Mindset 168 เป็นหลักสูตรที่ทุกคนสามารถฝึกเรียนรู้และพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราเจริญเติบโตในทุกด้านของชีวิต เพื่อให้เป็นคนที่มีความสำเร็จในทุกด้าน การเปลี่ยน Mindset ให้ไปในทิศทางที่ดีคือการเปลี่ยนความเชื่อและคิดเห็นเก่า ๆ ที่ส่งผลต่อความรวดเร็วและความสำเร็จของเรา เมื่อเราสามารถสละเก่า และรับใหม่เราจะเป็นคนที่มีสมองเป็นเส้น พร้อมที่จะเจริญเติบโตในทุกด้านของชีวิต

Mindset 168 ข้อกำหนดที่สำคัญในการเปลี่ยนความเชื่อและคิดเห็น เพื่อให้เป็นความสำเร็จในเกมชีวิต ในประเทศไทย ได้แก่

1. การยินดีต้อนรับความเปลี่ยนแปลง: การยอมรับและทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาชีวิตและการงานของเรา

2. การพัฒนาทักษะและความรู้: การเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ที่จะมีประโยชน์ต่อชีวิตและการงานของเรา

3. การมีความสำเร็จในการแก้ปัญหา: การมองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยไม่ยากที่จะหาทางแก้ไขและปรับตัวตนให้เหมาะสม

4. การมีความรับผิดชอบ: การรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำ และไม่หลบหนีจากการตัดสินใจและการกระทำต่าง ๆ

5. การเชื่อในตัวเอง: การมีความเชื่อและเป็นมุ่งมั่นในตนเองว่าสามารถทำในทุกสถานการณ์ และไม่ทิ้งกันไว้

6. การสร้างความเชื่อค่าเหมาะสม: การเปิดใจรับฟังความคิด เชื่อ ค่านิยมของผู้อื่น และรู้จักแสวงหาความเข้าใจอย่างสุจริต

7. การมีการสร้างมิตรภาพและความร่วมมือ: การเตรียมรายนี้เพื่อทำงานร่วมกับคนอื่น และสร้างมิตรและความเข้าใจในการทำงาน

8. การช่วยเหลือและมีความเห็นแก่ผู้อื่น: การเตรียมรายนี้จะช่วยเหลือและให้กำลังใจกันให้คำแนะนำให้ผู้อื่น

9. การทำงานอย่างเสร็จสม: การทำงานอย่างสร้างสรรค์ ทุกกระทุ้่น ในสถานการณ์ไทมาเสควิดดำเกส

10. การรับฟังและการเรียนรู้จากความสำเร็จและความล้มเหลว: การรับฟังและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ของชีวิต

การเปลี่ยน Mindset 168 เพื่อให้เป็นความสำเร็จในเกมชีวิตไม่ได้มีเพียงแค่การปฏิบัติตามสูตร แต่ต้องมีการปฏิบัติตามจริงและการยึดมั่นในเป้าหมายของเรา ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่น จะทำให้เราได้รับความสำเร็จในเกมชีวิตอย่างแท้จริง มาเปลี่ยน Mindset 168 ของคุณและเป็นผู้สำเร็จในทุกด้านของชีวิตกันเถอะ!